ما اکثرا در مدرسه و موسسات زبان ، انگلیسی American خوانده ایم. در حالیکه آزمون IELTS یک آزمون British است و شما باید لغات انگلیسی بکار ببرید و نه آمریکایی. در اینجا یک لیست کامل از لغات آمریکایی که در زبان انگلیسی بریتیش وجود ندارد را می توانید مشاهده کنید. 

آموزش زبان انگلیسی

یه مدت دنیا را از چشم یک انگلیسی ببینید و بشنوید

List_of_American_words_not_widely_used_in_the_United_Kingdom