کتاب Essential Reading For Ielts شامل چندین reading برای بالابردن سطح شما در این بخش از آزمون آیلتس است.

Essential readings for the IELTS 

دانلود 3 مگابایت