کتاب تمرینات آیلتس 202 Useful Exercises for IELTS

کتاب 202 Useful Exercises for IELTS شامل یک نوار صوتی و کلی تمرین در چهار مهارت موردنیاز آزمون آیلتس است. کتاب شامل چندین سری تمرینات دسته بندی شده همراه با جواب در مهارت های زیر است:

  1. تمرین Listening
  2. تمرین Reading
  3. تمرین Writing
  4. تمرین Punctuation
  5. تمرین Grammer
  6. تمرین Vocamulary

202 Useful Exercises for IELTS

تمرین آیلتس

دانلود فایل کتاب از اینجا یا اینجا هشت مگابایت

دانلود فایلهای صوتی 18 MB

/ 2 نظر / 83 بازدید

فایل pdf کتاب قابل دانلود نمی باشد

mina

فایل صوتی کناب خرابه!دانلود نمیشه.