کتاب Letter Writing از آقای P.H.Rivers

کتاب Letter Writing  یکی دیگر از کتابهایی است که شما را در مراحل نوشتن یک نامه یاری میکند. 

نوشتن نامه انگلیسی

کتاب شامل بخش های زیر است: 

 1. Anyone Can Write
 2. Develop a Style 
 3. Add to your Word Armoury 
 4. Hackneyed Expressions
 5. Write it Correctly 
 6. Write it Clearly 
 7. Spelling Made Easier 
 8. Mistakes People Make 
 9. Psychology in Business 
 10. Business Letter Technique 
 11. Letters that Sell 
 12. Routine Business Letters 
 13. Win that Job 
 14. Be Yourself 
 15. Formal Private Letters 
 16. Informal Private Letters 
 17. Forms of Address 

دانلود کتاب با حجم 3 مگابایت از سایت بیشه یا از اینجا  یا از اینجا

/ 0 نظر / 69 بازدید